Hlavní strana » MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ » ZVUKOVÉ VLNĚNÍ » ***Zvuk v uzavřeném prostoru
« »

***Zvuk v uzavřeném prostoru

Ze zkušenosti víme, že mluvené slovo je v uzavřené místnosti silnější a srozumitelnější než v exteriéru, stejně tak i hudba daleko lépe vyzní v uzavřeném prostoru než venku, … Podle zvuku i zkušený herec nebo hudebník okamžitě pozná, v jakém prostoru se ocitl, přestože přes zář reflektorů nevidí do hlediště.

Důvodem je skutečnost, že zvuk vycházející ze zdroje zvuku se mnohonásobně odráží od stěn a předmětů v místnosti a více či méně rovnoměrně vyplní celý prostor. Ztráty energie únikem do prostoru jsou tedy menší než venku, a proto vnímáme zvuk v uzavřeném prostoru s větší hlasitostí. Pokud se prostor vyplní energií zvuku rovnoměrně, vzniká homogenní akustické pole, které se nazývá difúzní akustické pole (dozvukové akustické pole).

Ve většině případů je existence odrazu zvuku v místnosti pro poslech příznivá, jsou ale i extrémní případy, kdy odrazy poslech zhoršují.