NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [2x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Zdroj vyzařující do polokulového prostoru

V praxi velmi často existuje zdroj zvuku (resp. zdroj hluku) vyzařující pouze do polokulového prostoru.

Např. bodový zdroj (reproduktor, …) na velké rovné louce.

V tomto případě se veškerá (resp. většina) akustická energie vyzářená směrem dolů odráží nahoru. Tak se zdvojnásobí hustota energie v prostoru nad zdrojem zvuku, a proto se zdvojnásobí i intenzita zvuku vyzařovaného zdrojem zvuku. Podle vztahu, který platí pro bodový zdroj zvuku ve volném prostoru, a na základě vztahu pro výslednou intenzitu dvou zvuků stejných intenzit pro výslednou hladinu intenzity zvuku dostáváme vztah .

Člen „+3“ odpovídá právě tomu, že v prostoru nad zdrojem zvuku je intenzita zvuku dvojnásobná ve srovnání s intenzitou zvuku vydávaného zdrojem zvuku.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička