»

Fototranzistor

Na rozdíl od „klasického“ tranzistoru má jen dva vývody (dvě elektrody). Roli třetí elektrody hraje průhledné okénko, kterým je možné jeden z přechodů osvítit. Jakmile dopadne na přechod světlo, energie světla způsobí generaci párů elektron - díra. Napětí je soustředěno hlavně na přechodech (mají větší odpor než ostatní části tranzistoru). Ve směru elektrické intenzity se začínají pohybovat díry z osvětleného přechodu. Druhý přechod je zapojen v propustném směru pro minoritní částice - díry.

V polovodiči typu N jsou minoritními částicemi díry.

Osvětlením přechodu dojde k ději analogickému vstřikování minoritních částic do oblasti báze. Tak se zvětší proud na druhém přechodu (v obvodu).

Obr. 245