Hlavní strana » OPTIKA » ZOBRAZOVÁNÍ OPTICKÝMI SOUSTAVAMI » Optické přístroje » Subjektivní optické přístroje
»

Subjektivní optické přístroje

Princip subjektivních optických přístrojů spočívá ve vytváření zdánlivého obrazu pozorovaného předmětu, který pozorujeme okem pod zvětšeným zorným úhlem. Tyto optické přístroje charakterizuje veličina úhlové zvětšení definovaná vztahem , kde je zorný úhel, pod nímž vidíme předmět při pohledu okem, a je zorný úhel, pod nímž pozorujeme daný předmět příslušným optickým přístrojem.

Mezi subjektivní optické přístroje patří brýle, lupa, mikroskop, dalekohled, …