«

Plazmové obrazovky

Výrobci televizních obrazovek se snažili dosáhnout většího jasu obrazu, než mají ploché obrazovkykapalnými krystaly (LCD obrazovky). Proto se začaly kromě drahých elektroluminiscenčních obrazovek konstruovat také obrazovky s elektrickými výboji v plynech. Tyto obrazovky jsou označované termínem plazmové obrazovky.

Často se též v této souvislosti používá termín PDP (Plasma Display Panel).