«

Záření gama

Záření  má ještě kratší vlnovou délku než rentgenové záření a jeho zdrojem jsou tělesa, v jejichž atomových jádrech probíhají radioaktivní přeměny. Proto se jím budeme zabývat v učivu jaderné fyziky.