Hlavní strana » OPTIKA » VLNOVÁ OPTIKA » Polarizace světla » Polarizace dvojlomem
« »

Polarizace dvojlomem

U anizotropních látek je velikost rychlosti šíření světla závislá na směru jeho šíření. V důsledku toho nastává u některých anizotropních krystalů dvojlom. Světelný paprsek se na rozhraní s krystalem rozdělí na paprsky dva:

1. paprsek řádný - splňuje zákon odrazu a lomu

2. paprsek mimořádný  - vzniká v důsledku anizotropie krystalu.

Situace je schematicky zobrazená na obr. 74.

Obr. 75

Oba paprsky jsou lineárně polarizované, ale vektory  kmitají v rovinách vzájemně kolmých. Mezi nejznámější materiály s touto vlastností patří islandský vápenec, který tvoří čiré a často poměrně velké krystaly. Podíváme-li se přes tento krystal např. na kresbu, vidíme ji dvojitě, neboť při lomu je úhel řádného a mimořádného paprsku odlišný.

Paprsky řádný a mimořádný lze od sebe oddělit např. totálním odrazem na tenké vzduchové vrstvě. V praxi to lze provést tak, že daný materiál (např. islandský vápenec) rozřízneme a mezi oběma částmi se nechá malá štěrbina. Na vzduchové vrstvě v této štěrbině pak dochází k totálnímu odrazu řádného paprsku a odchýlí se tedy více od směru paprsku mimořádného.

Multimedialní obsah

Audio č.1 [131.5 kB] [Uložit] ukazka [4 kB] [Uložit]