« »

Optické zobrazení

Z každého bodu předmětu, který pozorujeme, vycházejí světelné paprsky a vytvářejí rozbíhavý svazek světelných paprsků.

Fakt, že vidíme okolní předměty, je způsoben tím, že předměty:

1. světlo sami vyzařují - jedná se o zdroje světla

2. světlo odrážejí a rozptylují

Dopadá-li na předmět světlo vyzářené z určitého zdroje, odráží se ve shodě se zákonem odrazu. Pokud povrch předmětu není rovinný, světlo se i rozptyluje.

Zobrazit daný předmět A pak znamená, že optickou soustavou (např. oko) je rozbíhavý svazek paprsků změněn na sbíhavý svazek paprsků, které se protínají v bodě ;  je přitom obrazem bodu A (viz obr. 95).

Optická soustava je uspořádání optických prostředí, které mění směr chodu paprsků. Postup, kterým získáme optické obrazy bodů (tzv. předmětů), se nazývá optické zobrazení.

Svazek paprsků vystupující z optické soustavy může být:

1. sbíhavý

2. rozbíhavý

V případě sbíhavého paprsku vzniká v průsečíku paprsků skutečný (reálný) obraz (viz obr. 96).


Obr. 95Obr. 96Obr. 97

Skutečný obraz poznáme podle toho, že se v něm skutečně paprsky protínají! Takový obraz lze zachytit na stínítko, zaznamenat na fotografický film, …

Vytváří-li optická soustava rozbíhavý svazek paprsků, není možné zachytit obraz daného bodu na stínítko a skutečný obraz nevzniká (obr. 97). Obraz  lze ale pozorovat okem, protože oční čočka mění rozbíhavý svazek na sbíhavý. Obraz  pak pozorujeme v průsečíku, který vznikne zpětným prodloužením rozbíhavých paprsků. V tomto případě vzniká zdánlivý (neskutečný) obraz.

Neskutečný obraz není možné zachytit na stínítko, nelze jej zaznamenat na fotografický film. V daném bodě (bod  z obr. 97) se paprsky neprotínají, nesoustřeďuje se v něm světelná energie.