«

Projektory promítající pohyblivý obraz

Televizory, které se používají jako primární zařízení k zobrazování televizního signálu (resp. televizního vysílání), mají určitá omezení - zejména délku úhlopříčky televizní obrazovky. Délka úhlopříčky je omezena technologickými možnostmi výrobců. Zejména ekonomickým hlediskem výroby dostatečně velkých zobrazovacích panelů, při které nevzniká příliš mnoho dále nevyužitelného odpadu.

Vyrobit velké zobrazovací panely klade vysoké nároky na technologii, přesnost výroby, ale také na způsoby dopravy, manipulaci, zapojování panelů a další aspekty. Proto se tyto panely vyrábějí pouze do určitých rozměrů a při dalším požadavku na zvětšení zobrazovaného obrazu je nutné hledat jiné možnosti.

Jednou z takových možností, která je i levnější, je projektor. Projektor je zařízení, které vytváří obraz vnitř samotného přístroje a poté jej pomocí objektivu přenese na projekční plochu - tj. na promítací plátno, na stěnu místnosti, ale třeba i na stěnu domu. Existují projektory, které jsou schopné promítat barevně nezkreslený obraz i na barevnou plochu (typicky je touto plochou např. stěna místnosti nebo domu). Na projektoru uživatel v tomto případě nastaví barevný odstín stěny a projektor přepočítá jednotlivé barvy tak, aby barvy obrazu zobrazené na barevné zdi vypadaly přirozeně.

V současné době se používají tyto typy projektorů:

1.    LCD projektory;

2.    DLP projektory;

3.    LCoS projektory;

4.    laserové projektory.

Každý z výše uvedených typů projektorů má své výhody i nevýhody. Všechny typy projektorů přitom shodně používají výkonný zdroj světla.