«

Dalekohled

Dalekohled je optický přístroj, který zvětšuje zorný úhel při zobrazování „nekonečně“ vzdálených předmětů.

Nekonečně vzdálené předměty je třeba chápat tak, že to jsou předměty, které jsou ve výrazně větší vzdálenosti od objektivu dalekohledu, než je jeho ohnisková vzdálenost. V praxi to jsou vzdálenosti od řádově metrů (resp. desítek metrů) dál.

Stejně jako mikroskop je složen z objektivu a okuláru. Podle toho, jaký optický prvek tvoří objektiv se dalekohledy dělí na:

1. refraktory - objektiv je tvořen spojnou čočkou; patří sem Keplerův dalekohled a Galileův dalekohled

2. reflektory - objektiv je tvořen dutým zrcadlem; představitelem je Newtonův dalekohled

K astronomickým účelům použil dalekohled poprvé v roce 1606 Galileo Galilei. Další dalekohled zkonstruoval roku 1611 Jan Kepler (1751 - 1630).