«

Optické přístroje

Zorný úhel , pod nímž vidíme daný předmět, je možné zvětšit tak, abychom pozorovaný předmět viděli detailněji. K tomu se používají optické přístroje, které sehrály (a stále sehrávají) důležitou roli v historii lidského poznání tím, že rozšířili hranice pozorování do oblastí, které jsou při pohledu okem nedostupné.

Optické přístroje lze rozdělit na:

1. subjektivní přístroje - obraz je zaznamenáván okem;

Subjektivními přístroji je obraz zaznamenáván pouze okem - proto jde o subjektivní přístroje. Každé oko je jedinečné a proto se může obraz jím zaznamenaný lišit (citlivost na barvy, ostrost zraku, …).

2. objektivní přístroje - obraz je zaznamenáván na citlivou vrstvu optických přístrojů

Snímaný obraz se zaznamenává na film, CCD panel, stínítko, projekční plátno, … Vzhledem k tomu, že se jedná o předem definovaná zařízení, není obraz ovlivněn subjektivním vjemem člověka.