Hlavní strana » OPTIKA » ZOBRAZOVÁNÍ OPTICKÝMI SOUSTAVAMI » Zobrazení tenkou čočkou
« »

Zobrazení tenkou čočkou

Při zobrazování tenkou čočkou se využívají „význačné“ paprsky (stejně jako u zrcadel - viz odstavec 3.4).

Stejně jako u zrcadel i zde se paprsky chovají dle platných fyzikálních zákonů - zejména zákona lomu. Směry těchto vybraných paprsků jsou ale takové, že i po lomu v čočce mají jednoduše určitelný směr.

Jedná se o tyto paprsky (detailnější rozbor viz odstavec 3.6), které jsou zobrazeny pro spojku na obr. 108, pro rozptylku na obr. 109:

1. paprsek jdoucí rovnoběžně s optickou osou

2. paprsek procházející optickým středem čočky

3. paprsek procházející předmětovým ohniskem

Obr. 108Obr. 109

Vzdálenost se nazývá předmětová vzdálenost a obraz vzniká v obrazové vzdálenosti . Pro příčné zvětšení platí definiční vztah . Podle obr. 110 je možné psát: .

Tyto vztahy jsou shodné jako vztahy odvozené pro zobrazení kulovými zrcadly (viz odstavec 3.5). Platí i stejné komentáře ke znaménku mínus, které se ve vztazích vyskytuje.


Obr. 110

Odtud je možné odvodit i zobrazovací rovnici tenké čočky: z rovnosti dostaneme a tedy .

Tato rovnice je úplně stejná jako zobrazovací rovnice odvozená pro kulová zrcadla (viz odstavec 3.5).


Při dodržení znaménkové konvence platí:

1. - obraz je vzpřímený

2. - obraz je převrácený

3. - obraz je zvětšený

4. - obraz je zmenšený

5. - obraz je stejně velký jako předmět

Vlastnosti obrazu předmětu při zobrazení tenkou spojnou čočkou závisí na poloze předmětu na optické ose (viz tab. 2).

Vzdálenost

Vlastnosti obrazu

předmětu

obrazu

zmenšený, převrácený, skutečný

stejně vysoký, převrácený, skutečný

zvětšený, převrácený, skutečný

zvětšený, vzpřímený, zdánlivý

tab. 2

Při zobrazení tenkou rozptylnou čočkou vzniká při všech polohách předmětu obraz zmenšený, vzpřímený a zdánlivý.

Parametry obrazu uvedené v tab. 2 není nutné znát z paměti. Vždy jsme schopní zadanou situaci načrtnout pomocí význačných paprsků a podle toho určit polohu obrazu.

Multimedialní obsah

ohrev cockou [4 kB] [Uložit] rampouchy [4 kB] [Uložit]
spojky [4 kB] [Uložit] posun spojky [167.49 kB] [Uložit]
rozptylka 1 [97.69 kB] [Uložit] spojka [123.34 kB] [Uložit]
spojka svazek paprsku [146.93 kB] [Uložit] zmenseny obraz [172.09 kB] [Uložit]
vodni cocka [4 kB] [Uložit] zapalovani cockou [4 kB] [Uložit]