« »

Zvuk technologie IMAX

Impozantní vizuální vjem je doplněn stejně kvalitním a působivým zvukem. Vysoké rychlosti pohybu 70milimetrového filmového pásu nedovolují použít magnetický záznam zvuku, který se používal u starších filmových formátů. Magnetický záznam zvuku je v současné době i na klasických filmových kopiích nahrazován digitální optickou zvukovou stopou. Původní zvukový systém IMAX byl analogový: šestikanálový zvukový záznam byl nanesen na odděleném 35milimetrovém nebo 17,5milimetrovém magnetickém filmu.

Na filmovém pásu byl zvuk rozložen takto (viz obr. 229):

1.     SDDS (Sony Dynamic Digital Sound) - v levé části filmu (modrá část mezi okrajem a perforací);

2.     Dolby Digital - šedá část v perforaci filmu;

3.     analogový záznam zvuku - vpravo od perforace filmu;

4.     timecode pro DTS (Digital Theater Systems) - čárkovaná čára vpravo (je vedle obrazové části filmu, která už není na obrázku zachycena). Pro DTS postačuje pouze timecode, protože tento typ zvuku je dodáván do kin na CD nebo DVD a při promítání se pouští z počítače.

Obr. 229

Vysoce kvalitní diskrétní šestikanálový zvukový systém doplněný subwooferem vyvinula firma Sonics Associates Inc. Systém reproduktorových soustav zvaný Proportional Point Source speciálně koncipovaný pro formát IMAX zaručuje dokonalé a rovnoměrné ozvučení prostoru kina ve všech místech hlediště. Jednotlivé kanály jsou rozmístěny podle následujícího schématu:

1.     kanál 1 - zadní levý;

2.     kanál 2 - přední levý;

3.     kanál 3 - přední střed;

4.     kanál 4 - pření pravý;

5.     kanál 5 - zadní pravý;

6.     kanál 6 - přední střed při horním okraji středu promítací plochy.

Těchto šest kanálů je podporováno subwooferem reprodukujícím zvuky nízké frekvence. Ten je umístěn uprostřed při dolním okraji projekční plochy. Postupem času se součástí formátu IMAX stal ještě dokonalejší zvukový systém IMAX PSE® (Personal Sound Environment), což je kombinace speciálních individuálních sluchátek pro každého diváka a zvuku reprodukovaného z reproduktorů v sále. Současný zvuk v kinech IMAX je samozřejmě digitální. Je zaznamenaný na CD nebo na DVD, na kterých se do kina dodává a ze kterých je pak v kině pouštěn z počítače. Synchronizace zvuku s obrazem se řídí podle počtu filmových oken kopie, proto obsluha projekce musí nový film nejprve promítnout, aby se do počítače načetl celkový počet okének filmu. Při představení je zvuk reprodukován z pevného disku kvůli poměrně nízké vybavovací rychlosti přenosných médií a celá projekce, včetně reklam, předfilmu, zhášení světel v kině a doprovodné hudby, je řízena počítačem.

Celkový výkon elektroakustické soustavy v kinech IMAX se počítá na desítky kilowattů (typicky 20 kW až 30 kW).