« »

Aktivní technologie

Aktivní technologie byla doposud hlavním směrem vývoje 3D televizorů. K dosažení 3D vnímání sledovaného filmu se používají speciální brýle. Aktivní se tato technologie nazývá proto, že brýle jsou ve skutečnosti elektronickým zařízením, které obsahují elektroniku a baterii a aktivně se podílejí na celkovém 3D zpracování obrazu. Televizor zpracovává dva obrazy, které navzájem oddělí. Tyto obrazy jsou pak střídavě zobrazovány na stínítku televizní obrazovky. Spolu s přehráváním obrazu je současně vysílán synchronizační signál pro brýle, které aktivně střídavě zakrývají levé oko a pravé oko tak, aby divák každým okem viděl jen polovinu vysílaných snímků.

Obrazy, které jsou tímto odděleným mechanismem předávány mozku diváka, jsou pak vnímány jako jeden obraz. Vlivem technologie natáčení 3D filmů se v mozku vytváří prostorový vjem sledovaného filmu.

Tato technologie ovšem klade jisté nároky i na samotný televizor. Ten musí být schopen přijímat a následně zpracovat a zobrazovat na obrazovce televizní signál s dvojnásobnou snímkovou frekvencí, než běžné televizní přijímače.

Jestliže se běžně vysílá televizní signál s frekvencí 25 snímků za sekundu a má-li být takto frekvence dodržená i pro vnímání 3D filmu divákem, musí být 3D film vysílán s frekvencí 50 snímků za sekundu. Během jedné sekundy tedy musí být promítnuto 25 snímků pro jedno oko a 25 snímků pro druhé oko.

Je-li na televizoru přehráván obraz zaznamenaný na blu-ray disku, lze zobrazit na televizoru obraz v rozlišení Full HD pro každé oko. Při přehrávání z jiných externích zdrojů, které jsou s televizorem spojeny USB kabelem, se zpravidla používá formát obrazu half side by side často označovaný jako half SBS. Tento formát obrazu se vyznačuje tím, že na jednom filmovém políčku, které je samo v rozlišení HD, jsou umístěny vedle sebe dva obrazy. To znamená, že obrazy pro levé oko i pravé oko jsou zúženy na poloviční rozlišení, a proto mají ve srovnání s rozlišením HD (resp. rozlišením Full HD) poloviční rozlišení. Situaci schématicky zobrazuje obr. 259. V tomto případě tedy místo rozlišení obrazu 1920  1080 je využíváno rozlišení pouze poloviční, tj. 960  1080. V tomto formátu jsou vysílány ve formátu 3D např. i sportovní přenosy.

Takto uložený obraz je tedy deformovaný (je silně zúžený), ale při zobrazení na televizní obrazovku se toto zúžení opět vykompenzuje a obraz je zobrazen ve správném poměru.

Obr. 259

Pro přehrání 3D filmů z externích zařízeních spojených s televizorem USB kabelem existuje ještě jedna technologie. Označuje se symbolem TAB a jedná se o formát Top - Bottom. Principiálně se jedná o obdobu formátu SBS, ale tentokráte jsou obrazy pro levé oko a pravé oko umístěny v jediném snímku nad sebou (viz schématicky obr. 260). To znamená, že v tomto případě jsou obrazy pro levé i pravé oko v rozlišení 1920  540 a ani v tomto případě tedy není výsledný obraz v plném rozlišení HD.

Obr. 260

Hlavní předností aktivní technologie je skutečnost, že tato technologie je schopna zajistit plnohodnotný obraz v rozlišení HD. Nevýhod má pak tato technologie více. Zejména nepříjemné je blikání brýlí, které je na denním světle dobře vnímatelné, a proto je vhodné 3D filmy sledovat alespoň při částečném zatemnění nebo zajistit, aby v zorném poli diváka nebyl silný zdroj světla (okno s denním světlem, umělé osvětlení, …). Ze střídavého zakrývání očí může mít určité procento diváků nepříjemné pocity spojené s nevolnosti, bolestmi hlavy, … V žádném případě se tato technologie nedoporučuje epileptikům! Další nevýhodou je hmotnost samotných brýlí - ty musí totiž obsahovat nutnou elektroniku a baterii. Opomenout nelze ani nutnost brýle nabíjet nebo v nich pravidelně měnit baterii. Poslední nevýhodou je zatím relativně vysoká cena brýlí, která je ovšem uměle navýšena výrobci. Rozšíří-li se tato technologie, pak klesne jak pořizovací cena brýlí, tak i jejich hmotnost, neboť elektronika a baterie se stále miniaturizují.