« »

Hmotnost hvězd

Hmotnost hvězdy, stejně jako hmotnost planety, je možné určit přímo jen v případě, obíhá-li v její blízkosti jiné těleso, které je možné pozorovat. Tak je možné určit jen hmotnosti složek dvojhvězd, obecně tedy vícenásobných hvězd, které obíhají kolem společného těžiště. A i tak se to podaří jen ve zcela výjimečných případech.

Příslušné výpočty jsou založeny na Newtonově gravitačním zákonu, na Keplerových zákonech, …

O hmotnosti hvězd je zatím známo velmi málo.