Hlavní strana » ASTRONOMIE » HVĚZDY » Soustavy hvězd » Vícenásobné hvězdy
« »

Vícenásobné hvězdy

Kromě dvojhvězd se řada hvězd vyskytuje jako vícenásobná hvězda (trojhvězdy, …). Tyto vícenásobné hvězdy mohou být stabilní nebo nestabilní.

Stabilní vícenásobná hvězda je charakterizovaná stabilní trajektorií, po které se pohybují jednotlivé složky vícenásobné dvojhvězdy. Souvisí tedy s gravitačním působením jednotlivých složek vícenásobné hvězdy na sebe navzájem i s gravitačním působením složek vícenásobné hvězdy a objektů v jejich okolí.

Stabilní trajektorie mají ty vícenásobné hvězdy, u nichž se vzdálenosti složek liší o řád nebo o několik řádů ( Lyr je dvojitá dvojhvězda, Alcor a Mizar je pětinásobná hvězda, …). Nacházejí-li se složky vícenásobné hvězdy ve srovnatelné vzdálenosti, jde o nestabilní vícenásobné hvězdy (mají nestabilní trajektorie), které se časem rozpadají.

Příčina rozpadu takové vícenásobné hvězdy vyplývá ze vzájemného gravitačního působení jednotlivých složek vícenásobné hvězdy. Jsou-li tyto složky v relativně malých vzájemných vzdálenost, mají gravitační síly, jimiž na sebe navzájem působí, velké velikosti a mohou tedy výrazným způsobem ovlivnit pohyb složek vícenásobné hvězdy. To vede k rozpadu vícenásobné hvězdy.

Je-li taková soustava (vícenásobná hvězda, jejíž složky jsou relativně blízko u sebe) pozorována v současné době, svědčí to o mládí takové skupiny hvězd. Za určitý čas se skupina hvězd rozpadne na jednotlivé hvězdy, dvojhvězdy nebo stabilní vícenásobné hvězdy.