Hlavní strana » ASTRONOMIE » GALAXIE » Naše Galaxie » Základní údaje
»

Základní údaje

Galaxie je soustava hvězd, mezihvězdné hmoty a dalších objektů. Tvar Galaxie je znázorněn na obr. 79. Nejnápadnější součástí je disk (galaktický disk), a proto se často říká, že Galaxie má tvar disku. Disk je souměrný vůči tzv. galaktické rovině, v jejíž blízkosti je soustředěna mezihvězdná látka a mladé hvězdy. Průměr disku je zhruba 30 kpc a jeho tloušťka se pohybuje od 1 kpc na okraji po 5 kpc ve středu Galaxie v tzv. centrální koncentraci (středové výduti). Prostorová hustota klesá od středu k okrajům Galaxie. Disk je obklopen kulovou složkou Galaxie, kterou vyplňují kulové hvězdokupy, mlhoviny, … Průměr této soustavy kulových hvězdokup je zhruba 40 kpc. Většina (asi 90 %) zářící hmoty je soustředěna ve hvězdách.

Obr. 79

Hmotnost disku se odhaduje na , zatímco hmotnost celé Galaxie na  ( je hmotnost Slunce). Galaxie tedy patří mezi nadprůměrné galaxie a hmotné galaxie. Jedná se o částečně gravitačně vázanou soustavu, jejíž členové obíhají kolem středu galaxie po tzv. galaktocentrických trajektoriích, jinak by se Galaxie jako celek gravitačně zhroutila. Jedním ze členů Galaxie je i Slunce, které se nachází ve vzdálenosti zhruba 8 kpc od galaktického středu a zhruba 12 pc nad galaktickou rovinou. Poloha Slunce v malé vzdálenosti od galaktické roviny je náhodná. Slunce oběhne rychlostí o velikosti  střed Galaxie za 220 milionů let (zatím oběhlo 20krát). Tomuto období se říká galaktický rok. Trajektorie Slunce přitom není uzavřená, její elementy (výstřednost, sklon ke galaktické rovině, …) se stále mění. Otáčení všech členů Galaxie tedy znamená otáčení (rotaci) Galaxie.

Je tedy možné určit osu rotace i rovník.

Součástí Galaxie je (podle hrubých odhadů) řádově  hvězd.