«

Miridy

Miridy jsou dlouhoperiodické proměnné hvězdy s amplitudami jasnosti světelných křivek většími než 2,5 mag (někdy dokonce přesahují i 6 mag). Jedná se o obry spektrálních tříd M, C a S, jejichž periody zjasnění leží v rozmezí 80 dnů až 1000 dnů. Světelné křivky mají rozličný tvar - od asymetrických křivek, přes symetrické křivky až ke značně komplikovaným (křivky s dvojitými maximy, …). Délka periody jednotlivých hvězd je pravidelná, ale ne tak jako u cefeid nebo u hvězd typu RR Lyr.

Změna hvězdné velikosti je dána hlavně změnami výraznosti absorpčních čar (resp. absorpčních pásů) v dané oblasti spektra elektromagnetického záření a méně změnami teploty.

Typickou představitelkou je hvězda  (Velryba), která má též název Mira Ceti, proto název miridy.