« »

Nitro Marsu

Průměrná hustota Marsu odpovídá převládajícím čedičům a je o něco vyšší než hustota Měsíce. Kůra je 5krát silnější než kůra zemská a pod ní je plášť převážně ze silikátů. Jádro planety je ze železa a sulfidů železa. Z toho lze usoudit, že planeta prošla stadiem přetavení jako Merkur, Venuše a Země.

Magnetické pole Marsu je asi 1000krát slabší než magnetické pole Země.