« »

Střední sluneční čas

Střední sluneční čas  se definuje pomocí hodinového úhlu středního Slunce  takto: .

Střední Slunce (druhé Slunce) je myšlené těleso, které se pohybuje rovnoměrně po nebeském rovníku.

Střední Slunce se pohybuje tak, aby se jeho hodinový úhel co nejméně lišil od hodinového úhlu pravého Slunce během roku. Střední sluneční čas měří křemenné hodiny nebo mechanické hodiny.

Střední Slunce je tedy pouze pomůcka pro to, abychom mohli měřit čas pomocí rovnoměrně jdoucích hodin (vyrobených člověkem). Skutečné Slunce, jehož pohyb je základem pro měření pravého slunečního času, se rovnoměrně nepohybuje.

Ve skutečnosti astronomie zavádí dvě střední Slunce. První střední Slunce S1 se pohybuje po ekliptice, ale na rozdíl od pravého Slunce se po ní pohybuje rovnoměrně. S pravým Sluncem se přitom setkává v průmětech přísluní a odsluní (tj. v bodech  a  podle obr. 5). Druhé střední Slunce S2 se pohybuje rovnoměrně po nebeském rovníku a  s prvním středním Sluncem se setkává v jarním bodě a podzimním bodě .

Rozdíly pravého slunečního času a středního slunečního času prvního středního Slunce v průběhu roku jsou zobrazeny v grafu na obr. 6, rozdíly středních slunečních časů prvního středního Slunce a druhého středního Slunce v průběhu roku jsou zobrazeny v grafu na obr. 7. Odchylky vznikají v důsledku nerovnoměrného pohybu Země kolem Slunce.

Na základě těchto dvou pomocných středních Sluncí a jejich středních slunečních časů se definuje střední sluneční čas. Střední sluneční čas je součet odchylek obou středních slunečních časů (tj. času měřeného pomocí Slunce S1 a času měřeného pomocí Slunce S2) od pravého slunečního času.

Obr. 5

Obr. 6Obr. 7

Rozdíly pravého slunečního času a středního slunečního času udává tzv. časová rovnice: . Veličina E se mění během roku a její hodnoty lze zjistit z astronomických tabulek nebo grafu (viz obr. 8). Nulový rozdíl (tj. ) je 16. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Hlavní minimum  nastává 12. února, hlavní maximum  pak 3. listopadu.

Hodnoty časové rovnice lze společně s deklinací Slunce  pro daný den v roce znázornit pomocí uzavřené čáry zvané analema (viz obr. 9).

Obr. 8Obr. 9

Střední sluneční den je 24 hodin středního slunečního času.

Multimedialní obsah

klementinum praha [4 kB] [Uložit] slunecni hodiny [4 kB] [Uložit]
slunecni hodiny remes [4 kB] [Uložit]