«

***Vývoj Země v přehledu

Důležité události z vývoje Země a života na ní zahrnuje tab. 4. V prvním sloupci je udána přibližná doba, kdy došlo k dané události. Tato doba je měřena od současnosti zpět, takže před všemi časovými údaji by správně mělo být „před“. Vzhledem k tomu, že v miliardách let si člověk cokoli velmi špatně představuje, ukazuje druhý sloupec tabulky časové údaje z prvního sloupce přepočtené na jeden den, tj. platí následující převodní vztah .

Čas Přepočet na 1 den Událost
0:00:00 dokončen růst Země
1:33:55 povrch Země se pokrývá horkou lávou
3:07:50 začíná období několik milionů let trvajícího deště
4:41:44 vznik prvního života na Zemi
5:44:21 vznik nejstarších mikrofosílií
10:26:05 litosférické desky tvoří kontinenty a dna oceánů
13:02:36 objevují se první zelené rostliny
13:33:55 začíná vznikat kyslíková atmosféra; končí prahory
20:52:10 vznik mnohobuněčných organismů
21:01:34 vývoj velkého počtu nových živočišných druhů v relativně krátkém čase; končí starohory
21:23:29 vznik Pangey
21:54:47 vznik obratlovců
22:01:03 výstup života na souš
22:51:08 vyhynutí velkého počtu živočišných druhů; končí prvohory
22:57:23 vznik prvních savců
23:03:39 rozpad Pangey
23:13:03 vznik prvních ptáků
23:16:10 vznik prvních kvetoucích rostlin
23:39:39 vyhynutí velkých plazů; končí druhohory
23:59:22 končí třetihory
23:59:49 nejstarší nálezy prvních hominidů (australopitékové)
23:59:58 objevují se neandrtálci
23:59:59 objevuje se kromaňonský člověk (Homo sapiens sapiens)

tab. 4

Jak je vidět, z astronomického hlediska jsou lidé na planetě Zemi velmi krátce.