« »

***Dráhová rezonance

K dráhové rezonanci dochází ve Sluneční soustavě zejména v okolí Jupitera. Jupiter má silné gravitační pole (je to druhé nejhmotnější těleso ve Sluneční soustavě), kterým ovlivňuje planetky nacházející se v jeho blízkosti. Planetky obíhají kolem Slunce v blízkosti Jupitera. U řady z nich je poměr oběžné doby Jupitera kolem Slunce k oběžné době planetky kolem Slunce dán malými kladnými čísly (2:1, 3:2, 3:1, …).

Obr. 21

Proto se planetka a Jupiter občas dostanou do takové vzájemné blízkosti (viz obr. 21a), že gravitační pole Jupitera podstatným způsobem ovlivní trajektorii planetky. Trajektorii planetky přitom může změnit natolik, že planetky hlavního pásu jsou tzv. vymetány z hlavního pásu (viz obr. 21b).

Jev dráhové rezonance se modeluje na počítačích, neboť se jedná o velmi složitý pohyb, u kterého malá změna počátečních dat (poloha planetky, její vzdálenost od Slunce, velikost rychlosti, …) může způsobit velkou změnu výsledné trajektorie planetky (parametry elipsy, …).