Hlavní strana » ASTRONOMIE » HVĚZDY » Proměnné hvězdy
« »

Proměnné hvězdy

Velká většina hvězd, které je možné ze Země pozorovat, svítí během života člověka stále stejně. Existují však hvězdy, které mění svou jasnost a to buď pravidelně (periodicky) nebo nepravidelně. Takovým hvězdám se říká proměnné hvězdy.

Proměnné hvězdy jsou hvězdy, jejichž jasnost se mění. Změna jasnosti může být periodická a nebo neperiodická.

Různé proměnné hvězdy mají různé periody změny jasnosti, většinou v rozsahu od několika hodin do několika desítek dní.

Změna jasnosti hvězd má různé příčiny a jejich studiem je možné získat informace o nejdůležitějších charakteristikách a vlastnostech hvězd. Světelná křivka zobrazuje závislost hvězdné velikosti hvězdy na čase. Tato křivka má několik parametrů, pomocí nichž je možné tuto křivku (a tedy i hvězdu) popsat:

1.     amplituda jasnosti - udává rozdíl mezi hvězdnou velikostí hvězdy v maximu a v minimu své jasnosti;

2.     perioda zjasnění (perioda pulsace)- u periodických proměnných hvězd je to doba, po které se průběh světelné křivky opakuje; opakování má ale většinou drobné odchylky oproti minulému cyklu.

V roce 1981 bylo známo přes 25000 proměnných hvězd (a jen v souhvězdí Střelce jich bylo do konce roce 1995 známo přes 4000) a jejich počet stále roste.

Proměnné hvězdy jsou několika typů, které se dělí na dvě základní skupiny:

1.     fyzické proměnné - jedná se o skutečně proměnné hvězdy: pulsující proměnné, eruptivní proměnné a rotační proměnné;

2.     optické proměnné - jde pouze o optický klam: hvězda se zdá proměnná, ale ve skutečnosti jde o hvězdy dvě - jde o tzv. zákrytové proměnné.