Hlavní strana » ASTRONOMIE » SLUNEČNÍ SOUSTAVA » Dějiny Sluneční soustavy » Dějiny Země » Druhohory, třetihory, čtvrtohory
« »

Druhohory, třetihory, čtvrtohory

Během druhohor (mezozoikum) se kontinenty začínají pomalu dostávat na svá dnešní místa. V této době se na Zemi hojně rozšířily plazi (zejména dinosauři). I toto období skončilo katastrofou - tentokráte už poměrně spolehlivě doloženou a to pádem planetky nebo komety na Zem, po němž následovalo dlouhé období chladu. Každá taková katastrofa Země sice měla ničivé účinky na již existují život, ale na druhou stranu velmi výrazně urychlila vývoj dokonalejších druhů. Tím, že méně přizpůsobiví dinosauři vyhynuli, uvolnili místo savcům, kteří jsou např. změnám teploty lépe přizpůsobiví. Ti se velmi rychle rozšířili v následujícím období, které se nazývá třetihory (terciér).

Posledním geologickým obdobím jsou čtvrtohory (kvartér), které začaly před 2 miliony let a trvají dodnes. Jejich dominantním druhem je člověk.

Třetihory a čtvrtohory se souhrnně označují jako kenozoikum.