« »

Popis Venuše

Jedná o planetu menší než je Země. Její povrch byl sledován pomocí radarů ze Země a poté i z oběžné dráhy. Sledovat povrch přímo není možné díky neprůhledné oblačné vrstvě. Převážnou část povrchu zaujímají níže položené rovinaté oblasti, které jsou analogií oceánských pánví (ale bez vody). Střední výškové úrovni dominují sníženiny, s několika údolími a vyvýšeninami dosahujícími výšky až 11 km. Terén ukazuje důsledky tektonické aktivity, chybí ale desková tektonika a pohyby desek jako na Zemi. Horniny se podobají hlavně čediči a žulám. Pod mocnou kůrou, která je tvořena zřejmě jedinou deskou, se předpokládá silikátový plášť a jádro z kovů nebo jejich sloučenin.

Sonda Magellan zaregistrovala zhruba 16000 sopek (nejvyšší je Maat Mons s výškou 8,5 km a průměrem 450 km), z nichž řada je dosud činných.

Atmosféra Venuše je velmi hustá a její hmotnost činní řádově  hmotnosti planety.

U Země je tento poměr zhruba .

Složení atmosféry Venuše: , , příměsi He, Ne, Ar, , … Atmosféra obsahuje minimum vodní páry.  se dostal do atmosféry při vulkanické činnosti a zůstal v ní (na rozdíl od Země, kde je vázán v současné době ve vápencích v kůře). Způsobuje skleníkový jev.

Atmosféru tvoří hustá oblačnost. V nejvyšších vrstvách velice rychle přestává být vidět Slunce i jeho rozptýlené světlo. Je tvořena vrstvou jemné mlhy z vodní páry a ledových krystalků. Prostředí ve výšce zhruba 10 km je červenavě zbarveno, neboť světlo ostatních barev je rozptýleno vyššími vrstvami oblačnosti. Atmosférický tlak při povrchu je 9krát vyšší než atmosférický tlak na povrchu Země, dohlednost je zhruba 3 km a osvětlení jako při silně zatažené obloze na Zemi. Vítr je u povrchu slabý, ale ve výšce 40 km nad povrchem proudí rychlostí o velikosti  až .