Hlavní strana » ASTRONOMIE » GALAXIE » Mezihvězdná hmota, mlhoviny
»

Mezihvězdná hmota, mlhoviny

Prostor mezi hvězdami není nikdy zcela prázdný. Je tvořen gravitačním polem a magnetickým polem, částicemi: fotony, neutrina, elektrony, protony (tj. jádra vodíku), …, atomy, molekuly, ale i zrna mezihvězdného prachu.

Mohlo by se zdát, že gravitační pole nebo magnetické pole neovlivní to, zda prostor je prázdný nebo ne. Ovšem přítomnost polí v daném prostoru znamená, že jsou v tomto prostoru přítomny částice, které daný typ interakce (gravitační interakce, elektromagnetická interakce, …) zprostředkovává. Každé pole také vytváří energii charakteristikou pro daný typ pole - a ta ovlivní vlastnosti prostoru.

Prostor mezi hvězdami může být obecně vyplněn:

1.     mezihvězdnou hmotou;

2.     mlhovinami;

3.     mezihvězdným plynem;

4.     mezihvězdným prachem;

5.     obřími molekulárními mračny;

6.     planetárními mlhovinami.