«

Roční paralaxa

Při měření roční paralaxy (krátce paralaxy) se vychází z trojúhelníku, jehož základnu tvoří úsečka s délkou rovnou střední vzdálenosti Země od Slunce. Délka úsečky je tedy 1 AU (astronomická jednotka). Paralaxa dané hvězdy je tedy úhel, pod kterým by byla z této hvězdy vidět úsečka délky 1 AU kolmá ke směru pohledu.

Obr. 15

Na obr. 15 je znázorněna poloha Země na její oběžné dráze kolem Slunce (S) v časových intervalech půl roku (v bodech  a ).

Pomocí (roční) paralaxy se určují vzdálenosti hvězd, protože pomocí denní paralaxy by bylo měření značně nepřesné. Poloha vzdálené hvězdy se totiž vůči pozorovateli na Zemi za jeden den příliš nezmění.