« »

Erupce

Erupce jsou explozím podobná zjasnění pozorovaná na Slunci. Bílé erupce jsou pozorovány v bílém světle, ostatní erupce jsou pozorovány jen v čáře H-alfa. Erupce vznikají v místech silných magnetických polí. Chovají se, jako kdyby magnetickým polem ve svém okolí „zamíchaly“. Často způsobí explozi blízkého, předtím klidného filamentu, který někdy stoupá tak rychle, že po průletu korónou uniká do meziplanetárního prostoru.

Jedná se v podstatě o analogii jevu, který nastane, jestliže přerušíme elektrický proudu v obvodu s cívkou. V tom případě mezi rozpojenými kontakty obvodu přeskočí jiskra, která je způsobená elektromagnetickou indukcí napětí (resp. elektrického proudu) při náhlé změně magnetického indukčního tokucívce.

Erupce je důsledkem náhlého uvolnění energie magnetického pole Slunce.