«

Rotace Venuše

Trajektorie Venuše se ze všech planetárních trajektorií nejvíce blíží kružnici. Rotace Venuše je zpětná (viz obr. 31). Při pohledu od severu rotuje ve směru hodinových ručiček. Perioda siderické rotace je 243 dny a sluneční den na Venuši trvá 116 dní. Pět slunečních dnů odpovídá přibližně synodické oběžné době 584 dny a za toto období se Venuše 4krát otočí vzhledem k Zemi. Tyto koincidence není možné vysvětlit dynamicky (stejně jako u Merkuru) a vznikly spíše díky dráhové rezonanci, která se ve Sluneční soustavě vyskytuje.

Obr. 31