« »

Saturn

Typově patří k velkým planetám a je velice podobný Jupiteru jak svými vlastnostmi, tak i vývojem. Je to planeta, která má nejnižší průměrnou hustotu ve Sluneční soustavě. Jeho poloměr je 60268 km.