Hlavní strana » ASTRONOMIE » SLUNEČNÍ SOUSTAVA » Společná charakteristika obřích planet
« »

Společná charakteristika obřích planet

Velké planety (Jupiter, Saturn, Uran a Neptun) se velmi podstatně liší od planet zemského typu (Merkur, Venuše, Země, Mars). Společné charakteristiky jsou:

1.     velikost - obří planety jsou mnohem větší než planety zemského typu (nejmenší je Neptun s rovníkovým průměrem 49528 km, největší Jupiter s rovníkovým průměrem 142984 km);

2.     hmotnost - nejmenší opět Neptun s hmotností 17,1 hmotnosti Země, největší Jupiter s hmotností 317,9 hmotností Země;

3.     hustota - jejich hustota je obecně nižší (přibližně 4krát) než u planet zemského typu, což souvisí i s jejich chemickým složením;

4.     složení - jsou složeny ze skoro stejné látky jako Slunce, tj. směs vodíku, helia a ostatních plynů (na rozdíl od planet zemského typu, které se skládají převážně z kyslíku, železa, křemíku a hořčíku);

5.     vnitřní stavba - většinou hustá atmosféra plynule přechází v kapalnou směs vodíku a helia a dále pak (za vysokých tlaků) v tzv. kovový vodík, který je patrně součástí většiny planet;

Při takových tlacích, které panují uvnitř velkých planet, není zatím možné na Zemi vodík vyrobit.

6.     zdroje vlastní energie - obří planety mají vydatné zdroje vlastní energie, která 2 - 3krát převyšuje energii dodávanou Sluncem;

7.     magnetické pole - u obřích planet je většinou silnější a rozsáhlejší než u planet zemského typu;

8.     rychlá rotace - rotace kolem vlastní osy je rychlá, ale planeta nerotuje jako celek - ale různé části planety rotují různě rychle, což souvisí s vnitřní stavbou planet;

9.     velké zploštění při pólech - souvisí s rychlou rotací: odstředivá síla způsobuje deformaci planet ve směru rovníku, což způsobí její zploštění ve směru spojnice pólů;

10.  bohaté soustavy satelitů;

11.  všechny obří planety mají prstence;

12.  nacházejí se daleko od Slunce;

13.  unifikovanost - mezi obřími planetami jsou menší vzájemné rozdíly než u planet zemského typu.