« »

Slunce

Slunce průměrná hvězda, kterých je v naší Galaxii zhruba . V jeho nitru probíhají termonukleární reakce a energie, která se při nich uvolňuje, postupuje ke slunečnímu povrchu a poté je vyzařována do okolního prostoru. Malá část této energie dopadá na Zemi a umožňuje život na ní.

Vzhledem k tomu, že Slunce má zhruba 333000krát větší hmotnost než Země a 109krát větší poloměr než Země, je jeho velikost gravitačního zrychlení na povrchu asi 28krát větší než velikost gravitačního zrychlení na povrchu Země. Proto působí Slunce na všechna tělesa Sluneční soustavy relativně velkými gravitačními silami. Slunce vytváří centrální gravitační pole, v němž se pohybuje celá řada těles (planety, komety, meteoroidy, …), která jsou dobře vidět. Proto se astronomická pozorování prováděla již před naším letopočtem.