Hlavní strana » ASTRONOMIE » ZÁKLADNÍ POJMY » Určování času » Sluneční čas » Srovnání středního slunečního času a hvězdného času
«

Srovnání středního slunečního času a hvězdného času

Střední Slunce se během dne pohybuje k západu jako hvězdy, ale pomaleji. Střední Slunce se mezi hvězdami posouvá tedy k východu a proto prochází meridiánem v delších intervalech než jarní bod.

Situaci, kdy se Slunce pohybuje na západ spolu s hvězdami, ale přesto se mezi nimi posouvá směrem k východu, lze přiblížit situací na silnici. Cyklista jede po silnici spolu se skupinou aut z Prahy do Benešova. (Přitom velikost rychlosti cyklisty je menší než velikost rychlosti aut.) Při tomto pohybu se tedy auta i cyklista pohybují směrem od Prahy k Benešovu, ale cyklista se ve skupině aut pohybuje směrem k Praze (auta kolem něj projíždějí a on za nimi zaostává: z hlediska soustavy spojené s jedoucími auty se tedy pohybuje opačným směrem - tj. směrem do Prahy).

Proto 24 hodin středního slunečního času je 24 h 03 min 56,55 s času hvězdného. Naopak: 24 hodin hvězdného času je 23 h 56 min 4 s středního slunečního času.

Názornou představu, proč je sluneční den delší než hvězdný, je možné získat na základě obr. 10. Je-li planeta (např. Země) v bodě A své trajektorie kolem Slunce, má pozorovatel (označený černou tečkou) právě poledne. Hvězdný den je doba, za kterou se planeta otočí o  - to se dostane do polohy B. Sluneční den je pak doba, po které se pozorovateli opakuje poledne - za tu dobu se planeta dostane z bodu A do bodu C.

Obr. 10