«

Světelný rok

Světelný rok je jednotkou vzdálenosti, nikoliv času!

Světelný rok (light year) je vzdálenost, kterou urazí světlo ve vakuu za jeden rok. Značí se .

Po provedení jednoduchých výpočtů vychází:  a .

Světelný rok se používá při určování vzdáleností hvězd, vzdáleností galaxií, rozměrů galaxií, …