«

Dějiny Země

Růst Země byl dokončen před 4,6 miliardami let. Ještě dlouho potom probíhaly na Zemi změny spojené s obdobím velkého bombardování. Před 4,3 miliardami let se povrch Země pokrývá vrstvou roztavené lávy a otřásá jí silná sopečná činnost. V roztavené Zemi klesají látky s větší hustotou do hloubky a látky s menší hustotou vystupují k povrchu. Vytváří se tak železné zemské jádro s příměsí niklu, z hornin s nižší hustotou kolem jádra vzniká zemský plášť a horniny s nejmenší hustotou vytvářejí zpočátku tenkou, později stále mocnější, zemskou kůru.

Horniny s menší hustotou stoupají v roztaveném materiálu vzhůru, protože na ně kromě tíhové síly působí i vztlaková síla. A ta má v tomto případě větší velikost než tíhová síla.