« »

***Teorie anizotropního vesmíru

Teorie anizotropního vesmíru předpokládá, že vesmír byl do jednoho milionu let svého stáří anizotropní.

Z jaderných syntéz helia a určení jeho poměrného zastoupení ve vesmíru vyplývá, že vesmír sice byl anizotropní, ale jen do času asi 1 s po svém vzniku.

Tyto modely se značně liší od Friedmannových modelů. Předpokládají totiž, že vesmír koná anizotropní oscilace, jejichž amplituda při přibližování se singularitě vzrůstá. Celkový počet oscilací od nulového do konečného času je ale nekonečný.

Z těchto anizotropních modelů mají ale význam jen ty, které se s časem izotropizují, tj. blíží se Friedmannovým modelům. Důvodem pro to, že se anizotropní vesmíru musí vyvinout do izotropního vesmíru, jsou současná pozorování izotropního vesmíru.