Hlavní strana » ASTRONOMIE » ZÁKLADNÍ POJMY » Určování času
« »

Určování času

Astronomie je věda zaměřená na popis vesmíru a dějů v něm probíhajících. Všechny tyto děje probíhají v čase, a proto je velmi podstatné pro astronomii správně a pokud možno přesně měřit čas.

Základní jednotkou mezinárodní soustavy SI pro měření času je sekunda. Ta je ale pro astronomii velmi nepraktická. Řada dějů totiž trvá mnohem déle (oběh planet kolem Slunce, vznik hvězd, …), ale existují i děje, které trvají daleko menší dobu (pulsy pulsarů, …). Proto astronomie používá pro vyjádření časových jednotek i dny, roky, ale také milisekundy, …

V běžném hovoru se hovoří o dnech a rocích, ale astronomie rozeznává několik „typů“ dnů a roků. Záleží na tom, vůči čemu se den resp. rok měří. Veškeré měření času vychází z otáčení Země kolem své osy a jejího oběhu kolem Slunce.

Astronomie používá několik různě definovanách časů, které se navzájem liší. Každý z daných časů se používá pro popis určitých vesmírných těles resp. dějů, které ve vesmíru probíhají.


Multimedialní obsah

hodiny [4 kB] [Uložit]