Hlavní strana » ASTRONOMIE » SLUNEČNÍ SOUSTAVA » Měsíc » Základní údaje o Měsíci
»

Základní údaje o Měsíci

Hmotnost Země a Měsíce jsou v mnohem větším poměru, než je ve Sluneční soustavě běžné. Proto astronomové častěji mluví o „dvojplanetě“ Země - Měsíc než o planetě s měsícem. Poměr hmotnosti Měsíce ku hmotnosti Země je totiž jen 1:81, zatímco ostatní měsíce mají hmotnost řádově tisíckrát menší než jejich planeta.

Průměr Měsíce je 3476 km a jeho hmotnost . Jeho objem dosahuje asi padesátiny objemu Země a velikost gravitačního zrychlení při povrchu Měsíce je roven přibližně jedné šestině velikosti gravitačního zrychlení na povrchu Země. Střední hustota Měsíce je .

Měsíc obíhá Zemi přibližně po elipse (nejmenší vzdálenost je 356410 km, největší vzdálenost je 406740 km a střední vzdálenost je 384402 km) ve shodě s Keplerovými zákony.

Ve skutečnosti ale Měsíc neobíhá kolem Země, ale Země i Měsíc obíhají kolem společného těžiště soustavy Země - Měsíc, které leží uvnitř Země. Poloha těžiště je dána vzájemným poměrem hmotností obou těles.

Skon roviny trajektorie Měsíce k rovině ekliptiky činí zhruba , přičemž rovina trajektorie Měsíce se stáčí vlivem gravitačního působení Slunce. Proto se stáčejí i uzly měsíční dráhy proti směru pohybu Měsíce, a to tak, že na původní místo se opět dostanou jednou za 18,6 let.

Uzel je průsečík trajektorie Měsíce s ekliptikou.

Existují se dva uzly:

1.     výstupný uzel - bod, v němž Měsíc vystupuje nad rovinu ekliptiky;

2.     sestupný uzel - bod, v němž Měsíc sestupuje pod rovinu ekliptiky.

Analogicky se stáčí vlivem gravitačního působení Slunce i přímka apsid, která se do stejné polohy vrací jednu za 9 let.

Přímka apsid je spojnice perigea a apogea.

Přímka apsid tedy spojuje od Země nejbližší bod a od Země nejvzdálenější bod trajektorie Měsíce obíhajícího kolem Země.

U řady vesmírných těles se udává tzv. albedo.

Albedo je poměr množství odraženého světla od daného tělesa k množství dopadajícího světla na toto těleso.

Albedo může být vyjádřeno např. pomocí intenzity elektromagnetického záření.

Čistě bílé těleso veškeré světlo odráží a jeho albedo tedy je 1, zatímco absolutně černé těleso všechno dopadající světlo pohltí a jeho albedo tedy je 0. Albedo Měsíce se mění od 0,18 do 0,5.