«

Hvězdy typu T Tauri

Hvězdy typu T Tauri patří mezi nepravidelné eruptivní proměnné s náhlými změnami jasnosti až o několik magnitud. Jedná se hvězdy spektrální třídy FM, které jsou většinou pozorovány ve společnosti temných oblaků nebo svítících mlhovin. Vyskytují se převážně ve skupinách - asociacích typu T.

Vzhledem k ostatním nepravidelným hvězdám se jedná o výrazně mladé hvězdy, které se zatím nedostaly na hlavní posloupnost HR diagramu (leží napravo nad hlavní posloupností). Změny jejich jasností jsou připisovány erupcím a podobným procesům, které se ve snížené intenzitě pozorují na i Slunci. Po ustanovení všech typů rovnováhy se tyto hvězdy vyvinou v hvězdy podobné Slunci.