Hlavní strana » ASTRONOMIE » SLUNEČNÍ SOUSTAVA » Země » Atmosféra Země » Energetická bilance Země
« »

Energetická bilance Země

Většinu energie přijímá Země od Slunce ve formě zářivé energie. Téměř z poloviny se jedná o světlo. Přerozdělení energie, která přichází ze Slunce, na Zemi znázorňuje obr. 41.

Z celkového množství energie (elektromagnetického záření) dopadající na Zem se 34 % odráží od atmosféry a od zemského povrchu zpět do vesmíru. Zemská atmosféra rozptyluje a pohlcuje 19 % přicházející sluneční zářivé energie. Tato energie se mění na teplo a atmosféra se ohřívá. Zemský povrch pohlcuje a přeměňuje v teplo 47 % energie, čímž se ohřívají podpovrchové vrstvy a od zemského povrchu se pak z větší části opět zahřívá atmosféra. Toto teplo (celkem 19 % + 47 % = 66 % dopadající energie ze Slunce), které přijímá atmosféra a Země, se podílí na fyzikálních, biologických a chemických procesech na Zemi a v její atmosféře. Toto teplo se nakonec mění v infračervené záření a je atmosférou a zemským povrchem vyzářeno do vesmíru.

Obr. 41

Kdyby tomu tak nebylo, přibývalo by na Zemi energie slunečního původu a teplota na Zemi by se zvyšovala, až by zde byl znemožněn život.