Hlavní strana » ASTRONOMIE » ZÁKLADNÍ POJMY » ***Sférická astronomie » Galaktická soustava souřadnic
«

Galaktická soustava souřadnic

Základní rovinou této soustavy je galaktická rovina.

Galaktický rovník je hlavní kružnice, v níž protíná galaktická rovina nebeskou sféru.

Galaktický rovník prochází oblohou v Mléčné dráze. Základním směrem této soustavy souřadnic je směr ke středu naší Galaxie.

Všechny galaxie, které se nacházejí ve vesmíru, se při jejich popisu píší s „g“ a případně jejich názvem, který často bývá tvořen jen číselným označením. Mluví-li se o galaxii, v níž leží Sluneční soustava (a tedy z i planeta Země), píše se s „G“: Země leží v Galaxii. Pro Galaxii (tj. galaxii, v níž leží Země) se používá i název Mléčná dráha.

Souřadnice galaktické soustavy jsou:

1.     galaktická délka l - měří se podobně jako rektascenze ve stupních od bodu, kde se s nebeskou sférou protíná směr ke středu Galaxie;

2.     galaktická šířka b - měří se analogicky jako deklinace. Je to v podstatě úhlová vzdálenost nebeského tělesa od galaktického rovníku, měřená nejkratším směrem. Na galaktickém rovníku nabývá hodnoty , na severním galaktickém pólu pak hodnot  a na jižním galaktickém pólu hodnoty .

Soustava se používá hlavně ve hvězdné astronomii.