Hlavní strana » ASTRONOMIE » HVĚZDY » Vznik a vývoj hvězd » Vývojová stádia hvězd
«

Vývojová stádia hvězd

Na základě současných poměrně přesných modelů existují čtyři základní etapy ve vývoji hvězd:

1.     vznik hvězdy;

2.     život hvězdy na hlavní posloupnosti HR diagramu, ke hvězda setrvává asi 99 % svého života. To je i důvod, proč nejvíce je hvězd pozorováno právě na hlavní posloupnosti.

3.     přechod hvězdy do oblasti obrů;

4.     závěrečné stadium života hvězdy - toto stádium je nejdramatičtější.

V souvislosti s hvězdami se často používají slova, která jsou většinou spojována se živými bytostmi: život, žije, …

Získat modely, které by spolehlivě popsaly vznik hvězd a vývoj hvězd nebylo snadné, ani prostřednictvím moderní techniky. Bránily tomu dva hlavní důvody:

1.     důvod psychologicko - náboženský - lidé se velmi těžko smiřovali s vývojem hvězd, neboť měli představu, že hvězdy existovaly věčně a věčně i existovat budou;

2.     důvod fyzikálně - biologický - ve srovnání s životem hvězdy je život astronoma (pozorovatele) zanedbatelně krátký. Teprve až moderní technika umožnila pozorovat i velmi vzdálené hvězdy, které se nacházejí v různých vývojových stádiích, a tak teoretické modely zpřesnit.

Nyní budou popsány tři možné varianty vývoje hvězdy. Tyto varianty se liší počáteční hmotností hvězdy a postupný vývoj hvězdy budeme sledovat v HR diagramu. Detailní popis výše uvedených čtyř etap vývoje hvězd je pak uveden v dalších odstavcích.

Mezní hodnoty hmotnosti, které odlišují jednotlivé varianty vývoje hvězd, se mohou v různých pramenech lišit - záleží na konkrétním teoretickém modelu, který byl k výpočtu použit, a jaké vlastnosti hvězd byly do uvažovaných dějů zahrnuty (rotace, hybnost, elektrický náboj, …).

Tyto mezní hodnoty jsou udány v násobcích hmotnosti Slunce, protože o této hvězdě máme nejvíce informací a její hmotnost je charakteristická pro Sluneční soustavu.

Vývoj hvězd (zejména závěrečné stadium života hvězdy) se liší v závislosti na počáteční hmotnosti hvězdy:

1.     hvězdy malých hmotností (tj. hvězdy s hmotností do , kde  je hmotnost Slunce);

2.     hvězdy středních hmotností a vysokých hmotností (tj. hvězdy s hmotností v intervalu );

3.     hvězdy velmi vysokých hmotností (tj. hvězdy s hmotností vyšší než ).

První tři vývojová stadia jsou pro všechny hvězdy stejná - liší se až závěrečné stadium vývoje hvězdy.