»

Pravý sluneční čas

Pravý sluneční čas  se definuje pomocí hodinového úhlu pravého Slunce  takto: . Při horní kulminaci Slunce je tedy 12 h.

Pravé Slunce je skutečné Slunce, skutečné těleso ve vesmíru. Zdůraznění, že jde o „pravé“ Slunce, je zde použito proto, že další sluneční čas (střední sluneční čas) se definuje pomocí tzv. středního Slunce.

Pravý sluneční čas plyne nerovnoměrně, což má dvě příčiny:

1.     Slunce se pohybuje po ekliptice šikmo vůči směru, v němž se měří jeho hodinový úhel;

Hodinový úhel se měří ve vodorovném směru (po nebeském rovníku) a ekliptika, po níž se pohybuje Slunce, svírá s nebeským rovníkem jistý nenulový úhel.

2.     Země obíhá kolem Slunce podle druhého Keplerova zákona proměnlivou rychlostí (nejrychleji v zimě, nejpomaleji v létě). To se projeví proměnlivou rychlostí pohybu Slunce po ekliptice.

Přesné rovnoměrně jdoucí hodiny se nehodí k měření nepravidelně plynoucího pravého slunečního času. Je-li třeba znát pravý sluneční čas, je možné ho vypočítat pomocí tzv. časové rovnice. Pravý sluneční čas ukazují sluneční hodiny, na nichž je čas odečítán ze stínu pravého Slunce.

Multimedialní obsah

klementinum praha [4 kB] [Uložit] slunecni hodiny [4 kB] [Uložit]
slunecni hodiny remes [4 kB] [Uložit]