NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [2x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Pravý sluneční čas

Pravý sluneční čas  se definuje pomocí hodinového úhlu pravého Slunce  takto: . Při horní kulminaci Slunce je tedy 12 h.

Pravé Slunce je skutečné Slunce, skutečné těleso ve vesmíru. Zdůraznění, že jde o „pravé“ Slunce, je zde použito proto, že další sluneční čas (střední sluneční čas) se definuje pomocí tzv. středního Slunce.

Pravý sluneční čas plyne nerovnoměrně, což má dvě příčiny:

1.     Slunce se pohybuje po ekliptice šikmo vůči směru, v němž se měří jeho hodinový úhel;

Hodinový úhel se měří ve vodorovném směru (po nebeském rovníku) a ekliptika, po níž se pohybuje Slunce, svírá s nebeským rovníkem jistý nenulový úhel.

2.     Země obíhá kolem Slunce podle druhého Keplerova zákona proměnlivou rychlostí (nejrychleji v zimě, nejpomaleji v létě). To se projeví proměnlivou rychlostí pohybu Slunce po ekliptice.

Přesné rovnoměrně jdoucí hodiny se nehodí k měření nepravidelně plynoucího pravého slunečního času. Je-li třeba znát pravý sluneční čas, je možné ho vypočítat pomocí tzv. časové rovnice. Pravý sluneční čas ukazují sluneční hodiny, na nichž je čas odečítán ze stínu pravého Slunce.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička