Hlavní strana » ASTRONOMIE » RELATIVISTICKÁ ASTRONOMIE A KOSMOLOGIE » Vývoj vesmíru » ***Teorie kvazistacionárního vesmíru
« »

***Teorie kvazistacionárního vesmíru

Jedním ze zastánců teorie kvazistacionárního vesmíru je britský fyzik Fred Hoyle (1915 - 2001), který neuznává Friedmannovy modely vzniku vesmíru. Model kvazistacionárního vesmíru předpokládá plynulou tvorbu hmoty v rozpínajícím se vesmíru. Jak se vesmír rozpíná a zároveň v něm postupně přibývá hmota, zůstává hustota vesmíru konstantní.

Hmota tedy ve vesmíru přibývá tak šikovně, že jakmile se vesmír zvětší, „vznikne“ v něm nová hmota.

Fredy Hoyle byl vlastně první člověk, který použil název Velký třesk pro počátek rozpínajícího se vesmíru podle teorie George Gamowa. Původní Hoylovo Big Bang by se dalo v této souvislosti přeložit ve stylu našeho „Prázdný sud nejvíce duní“. Hoyle totiž zásadně odmítal Gamovovu teorii.

Tyto „Malé Velké třesky“, při kterých náhle vzniká hmota, jsou různě velké: od hmotnosti jednoho atomu vodíku v metru krychlovém za 1 miliardu let podle výpočtů jednoho autora až po vznik nadkupy galaxií s hmotností  (kde  je hmotnost Slunce), což prosazuje autor jiný. Je velmi nepravděpodobné, že by se vesmír choval takto zvláštně.