«

Galaktická korona

Galaktická korona je velmi podstatná složka obklopující galaktický disk i galaktické halo (pravděpodobně je i prolíná). Předpokládá se, že má kulovitý tvar a sahá do vzdálenosti zhruba 100 kpc. Její hmotnost je  (kde  je hmotnost Slunce) - tvoří tedy 90 % hmotnosti Galaxie! O existenci galaktické korony svědčí její gravitační působení, je to ale tzv. skrytá hmota - zatím nebyla přímo pozorovatelná. Není tedy jasné, co ji tvoří, přesto existuje několik hypotéz: hvězdy typu červených trpaslíků, hnědí trpaslíci, tělesa podobná Jupiteru, masivní černé díry, neutrina, jiné (i „exotické“) elementární částice, … Přítomen je ale i řídký plyn. Korona je zdrojem radiového záření a prostupuje jí magnetické pole, které tvoří jakýsi rezervoár primárního kosmického záření - proud velmi rychle se pohybujících protonů, jader helia a dalších těžších prvků. Mají podstatně vyšší energii (a tedy i velikost rychlosti) než částice slunečního větru nebo hvězdného větru.