Hlavní strana » ASTRONOMIE » GALAXIE » Soustavy galaxií » Vícenásobné galaxie
»

Vícenásobné galaxie

Vícenásobné galaxie je označení pro několik galaxií těsně u sebe.

Např. naše Galaxie tvoří čtveřici galaxií spolu s Velkým Magellanovým oblakem (LMC - Large Magellanic Cloud), Malým Magellanovým oblakem (SMC - Small Magellanic Cloud) a třetím, který leží ukryt za Malým. Magellanova oblaka leží uvnitř galaktické koróny Galaxie a LMC je s Galaxií propojen proudem látky (tzv. Magellanův proud).

Galaxie jsou pojmenovány po portugalském mořeplavci Ferdinandovi Magellanovi (1480 - 1521). Pojmenoval je tak písař jeho výpravy, ale obě galaxie byly známy již dříve.

Gravitační síly mezi soustavami ovlivňují pohyby menších galaxií kolem naší Galaxie. Zatím však není jisté, zda jde o oběžnou trajektorii či o průlet po hyperbolické dráze.

Galaxie se pohybují po křivkách, které mají velké rozměry. Proto není možné za základě pozorování, které se detailně provádí několik set let, zatím určit, o jakou křivku se jedná.

Častým případem vícenásobných galaxií jsou galaxie ve srážce, před ní nebo po ní. Vlivem řídkého rozmístění hvězd v galaxiích se při srážkách galaxií nesráží přímo hvězdy, ale sráží se pouze oblaka mezihvězdné hmoty a narušuje se stavba obou galaxií: spirální ramena jsou deformována a vytažena do velkých vzdáleností, z galaxie proudí výtrysky látky, probíhá bouřlivě vznik hvězd, … Srazí-li se malá galaxie s masivní galaxií, může být malá galaxie velkou pohlcena - jde o tzv. galaktický kanibalismus. Galaxie srovnatelné hmotnosti pokračují dále svou cestou.

U vícenásobných galaxií může se může jednat i o celkem náhodné těsné přiblížení dvou či více jinak nesouvisejících galaxií.