«

***Značení komet

Komety byly objevovány většinou nahodile, když astronomové sledovali jiné úkazy nebo vesmírná tělesa. Průměrně se udává, že za 600 pracovních hodin astronom objeví jednu kometu. Jihočeská hvězdárna Kleť je ve světovém pořadí na šestém místě v objevování komet či planetek. Stále významnější se ukazuje fotografické objevování komet - tj. astronom pořídí fotografii noční oblohy a poté na ní hledá nové objekty, které ještě nejsou zapsány v katalozích.

Vzhledem k velkému počtu komet, které byly v historii pozorovány, bylo potřeba komety nějakým způsobem třídit a označovat. V historii objevu komet se mnohdy stávalo, že astronom „objevil“ již objevenou kometu a přišlo se na to až mnohem později. Proto vytvořil v roce 1975 britský astronom Brian Geoffrey Marsden katalog, který má komety zpřehlednit a sjednotit i jejich značení.

Do konce roku 1994 se používalo značení ve tvaru: jméno objevitele (maximálně 3 lidi), rok a pořadí objevu. Periodické komety měly před jménem označení P. Pokud objevil tentýž pozorovatel více komet, uvádělo se za jeho jménem číslo, o kolikátou jím objevenou kometu šlo.

Od roku 1995 se používá značení komet a planet podle následujícího kódu: . Jednotlivé symboly značí:

1.     xxx - definitivní číslo tělesa po druhém pozorovaném návratu;

2.     T - označuje typ (P - periodická kometa s periodou do 200 let, C - dlouhoperiodická kometa, D - ztracená kometa, X - kometa s neurčitou trajektorií, A - těleso hvězdného typu, planetka, …);

3.     rrrr - rok objevu tělesa;

4.     Z - půlměsíc objevu (od první poloviny ledna A až po druhou polovinu prosince Y, přičemž I je vynecháno);

5.     y - pořadové číslo objevu v rámci daného půlměsíce;

6.     Q - složka komety, pokud se rozpadla (A, B, …);

Může následovat i jméno objevitele, ale maximálně 2 lidé.