Hlavní strana » ASTRONOMIE » GALAXIE » Mezihvězdná hmota, mlhoviny » Obří molekulární mračna (OMM)
« »

Obří molekulární mračna (OMM)

Obří molekulární mračna (též OMM) jsou významné komplexní útvary mezihvězdné látky a souvislé útvary s největší hmotností, které se v Galaxii nacházejí. Překvapující je jejich stabilita, která je v jistém smyslu větší než u hvězd. Tato oblaka jsou soustředěna převážně kolem galaktického středu a jejich počet se odhaduje na 5000. Jejich rozměry se pohybují od 60 ly do 200 ly, jejich hmotnosti v řádech  až  ( je hmotnost Slunce) a hustota molekul v OMM je  až .

V OMM probíhá vznik hvězd, k čemuž je nutný vzrůst hustoty molekul z  na asi . Tento vzrůst hustoty mohou způsobit rázové vlny materiály vyvrženého po výbuchu supernovy nebo z mladých masivních hvězd. Během dalších 100000 let se pak hustota vlivem gravitační síly zvětší na . Vznikají tak hustá jádra s hmotností řádově 1000 hmotností Slunce, rozměrem 3 ly a teplotou 10 K, která se vlivem turbulentních pohybů člení na zárodky protohvězd. Typický zárodek má pak hustotu molekul , průměr 0,5 AU a teplotu 100 K až 1800 K.

Nejbližší OMM je v souhvězdí Oriona a na jeho okrajích probíhá vznik hvězd - např. ve Velké mlhovině M42, která je součástí tohoto komplexu.