Hlavní strana » ASTRONOMIE » SLUNEČNÍ SOUSTAVA » Saturn » Měsíce Saturnu
«

Měsíce Saturnu

V roce 1995 bylo známo 20 satelitů planety Saturn a některé další byly známy pouze z jednoho záběru sondy Voyager. U těchto prstenců nemohla být tedy známa jejich trajektorie. Na řadu dalších se usuzuje nepřímo z jejich působení na prsteny. Větší satelity jsou tvořeny hlavně ledem s příměsí hornin.

… jsou to tedy „velké špinavé ledové koule“.

Vzhledem ke značné vzdálenosti od Slunce, netekl po jejich vzniku nikdy led, takže na jejich povrchu se nacházejí značné nerovnosti. Krátery v jejich ledové kůře vznikly impaktně.

Nejznámější Saturnovy měsíce:

1.     Mimas - má zhruba kulový tvar se značnými nerovnostmi;

2.     Enceladus - má rekordní albedo: 1. Satelit je nápadně hladký, což znamená, že zde musí probíhat geologické procesy vzájemně vyrovnávající povrch. Díky meteorickým částicím je jeho materiál vyhazován z povrchu pryč, čímž se doplňuje prsten E.

3.     Tethys - kráter Odysseus na jeho povrchu má průměr 450 km a je to největší známý impaktní kráter ve Sluneční soustavě s centrální horou.

4.     Dione - má bílé pruhy na povrchu, které vznikly unikáním rozehřátých plynů z nitra satelitu.

5.     Rhea

6.     Titan - je jediný satelit Sluneční soustavy s hustou atmosférou tvořenou převážně dusíkem. Dusík je v mrazu kapalný, prší tedy na povrch, který má teplotu nad bodem varu dusíku (93 K), a proto se dusík zase vypařuje zpět do atmosféry.

7.     Hyperion - při rozměrech kolem 300 km má velmi nepravidelný tvar.

8.     Japetus - má velmi rozdílná albeda polokoulí.